Proponujemy niniejszy szablon rezerwacji

Jeśli są Państwo zainteresowani spędzeniem czasu w naszej leśniczówce zapraszamy do skorzystania z poniższego formularza. Państwa zapytanie zostanie przesłane na nasz adres mejlowy.

Ważne: 1. Wysłanie zapytania jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem Leśniczówki Grzędy.

2. W przypadku darmowych kont email (gmail, wp) uprzejmie prosimy sprawdzać folder "spam", gdyż często błędnie jest tam przekierowywana poczta!

Noclegi
  • id
  • date time
    calendar
  • calendar
  • calendar

* - pole obowiązkowe

Prezentujemy regulamin leśniczówki

Preambuła

Leśniczówka Grzędy udostępniona została, aby umożliwić bezpośredni kontakt z Przyrodą, bliższe poznanie Jej oraz panujących w Niej praw. W ten sposób pragniemy zrwrócić uwagę na perfekcję rozwiązań zastosowanych w Przyrodzie. Perfekcja ta pozwala od milionów lat współistnieć i rozwijać się niezliczonej liczbie różnorodnych form życia. Każda forma życia wnosi swój wkład w zasoby tej planety i każda w zrównoważony i harmonijny sposób z tych zasobów korzysta.

Leśniczówka Grzędy znajduje się w miejscu odosobnionym, z dala od siedzib ludzkich, w bezpośredniej bliskości Przyrody. Taka lokalizacja daje z jednej strony niepowtarzalną możliwość codziennego z Nią obcowania, z drugiej zaś nakłada specyficzne obowiązki zarówno na mieszkańców, jak i gości leśniczówki.

Leśniczówka Grzędy znajduje się na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Obowiązkiem zarówno jej mieszkańców, jak i gości jest przestrzeganie przepisów wydanych przez Dyrekcję Parku.

Leśniczówka Grzędy jest administrowana przez firmę "Aquila". Obowiązkiem gości jest przestrzeganie i stosowanie się do przepisów i zaleceń wydanych przez zarówno kierownictwo firmy, jak i jej pracowników.

Zapraszamy do korzystania z udostępnionej infrastruktury osoby zainteresowane bliższym poznaniem natury, odpoczynkiem od zgiełku cywilizacji oraz wypoczynkiem z bliskimi.

Oraz regulamin pola namiotowego

§ 1

Na terenie pola namiotowego obowiązuje regulamin leśniczówki Grzędy.

§ 2

Na terenie pola namiotowego przebywać mogą tylko osoby zgłoszone gospodarzom.

§ 3

Ognisko można palić tylko w wyznaczonym miejscu i tylko za zgodą gospodarzy.

§ 4

Zabrania się ścinania bądź łamania drzew, zbierania drewna lub chrustu zarówno w pobliżu pola namiotowego, jak i na pozostałym terenie Obwodu Ochronnego Grzędy.

§ 5

Należy zachować szczególną ostrożność przy obchodzeniu się z otwartym ogniem, w tym z butlami turystycznymi.

§ 6

Goście korzystający z udostępnionego sprzętu zobowiązani są używać go zgodnie z jego przeznaczeniem oraz pokryć koszty ewentualnych szkód powstałych w wyniku jego niewłaściwego użytkowania. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają ich rodzice bądź opiekunowie.

§ 7

W razie pożaru należy niezwłocznie powiadomić Straż Pożarną – numer bezpłatny 998 oraz gospodarzy.

Pragniemy też zwrócić Państwa uwagę

Na fakt, że Polana Grzędy znajduje się w całości na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Ściślej ujmując, Biebrzański Park Narodowy rozpoczyna się już przy rozwidleniu dróg z kierunków Woźnawieś - Kuligi, czyli już 2 km przed polaną. Na całym tym terenie obowiązują więc przepisy tegoż Parku. Szczegóły dotyczące turystów zawarte są w "Regulaminie Udostępniania BbPN", dostępnym na stronie internetowej Parku w zakładce "Zasady Udostępniania Parku". Tam też zebrane są bieżące zarządzenia dotyczące różnych form udostępniania tego terenu.

Poniżej pozwalamy sobie wypunktować te paragrafy, które dotyczą Grzęd i co do których turyści mają najwięcej pytań:

1. §1 Pkt. 1 - Ruch turystyczny po szlakach pieszych dozwolony jest w okresie od godziny przed wschodem słońca do godziny po jego zachodzie.

2. §1 Pkt. 5 - Za wstęp do Parku pobiera się opłatę.

3. §1 Pkt. 7 - Parkowanie dozwolone jest wyłącznie na wyznaczonych parkingach oraz przy polach namiotowych, w wyznaczonych miejscach.

4. §1 Pkt. 8 - Palenie wyrobów tytoniowych jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, które są oznaczone. - tu od siebie nadmienić chcemy, że na terenie Grzęd Park nie udostępnia takiego miejsca. Takie miejsce udostępniamy my na terenie przez nas dzierżawionym. Miejsce to dostępne jest wyłącznie dla turystów nocujących w leśniczówce.

5. §1 Pkt. 10 - Śmieci należy wyrzucać do ustawionych w tym celu koszy, a w przypadku braku koszy, śmieci należy zabierać ze sobą.

6. §1 Pkt. 16e i f - Psy można wprowadzać na smyczy jedynie na drodze prowadzącej od Woźnejwsi/Kuligów do Leśniczówki Grzędy - oznacza to, że na szlaki za szlabanem psów (ani innych zwierząt domowych) wprowadzać nie wolno.

7. §2 Pkt. 3b - wjazd samochodem od szlabanu przy Leśniczówce do parkingu na Nowym Świecie odbywa się tylko z przewodnikiem BbPN.

Portal GPS | Galeria | Projekt AQC | Baza obserwacji | Kontakt

Copyright © Aquila 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.