Prezentujemy regulamin leśniczówki

Preambuła

Leśniczówka Grzędy udostępniona została, aby umożliwić bezpośredni kontakt z Przyrodą, bliższe poznanie Jej oraz panujących w Niej praw. W ten sposób pragniemy zrwrócić uwagę na perfekcję rozwiązań zastosowanych w Przyrodzie. Perfekcja ta pozwala od milionów lat współistnieć i rozwijać się niezliczonej liczbie różnorodnych form życia. Każda forma życia wnosi swój wkład w zasoby tej planety i każda w zrównoważony i harmonijny sposób z tych zasobów korzysta.

Leśniczówka Grzędy znajduje się w miejscu odosobnionym, z dala od siedzib ludzkich, w bezpośredniej bliskości Przyrody. Taka lokalizacja daje z jednej strony niepowtarzalną możliwość codziennego z Nią obcowania, z drugiej zaś nakłada specyficzne obowiązki zarówno na mieszkańców, jak i gości leśniczówki.

Leśniczówka Grzędy znajduje się na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Obowiązkiem zarówno jej mieszkańców, jak i gości jest przestrzeganie przepisów wydanych przez Dyrekcję Parku.

Leśniczówka Grzędy jest administrowana przez firmę "Aquila". Obowiązkiem gości jest przestrzeganie i stosowanie się do przepisów i zaleceń wydanych przez zarówno kierownictwo firmy, jak i jej pracowników.

Zapraszamy do korzystania z udostępnionej infrastruktury osoby zainteresowane bliższym poznaniem natury, odpoczynkiem od zgiełku cywilizacji oraz wypoczynkiem z bliskimi.

Regulamin

§ 1

Z uwagi na konieczność odpowiedniego przygotowania pokoi, doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.

§ 2

Na terenie udostępnionym dla gości przebywać mogą tylko osoby zgłoszone gospodarzom.

§ 3

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku dla gości leśniczówki udostostępniono parking oraz część ogrodu. Pozostałą część chcielibyśmy zachować do prywatnego użytku i będziemy wdzięczni za uszanowanie tego faktu.

§ 4

Teren leśniczówki, całej udostępnionej infrastruktury oraz bezpośrednie ich sąsiedztwo to teren występowania i rozrodu wielu form życia. Należy liczyć się z możliwością bezpośredniego kontaktu na całym udostępnionym terenie oraz zachować należytą ostrożność.

§ 5

Ponieważ tytoń jest trucizną szkodzącą wszystkim, na terenie leśniczówki oraz udostępnionej infrastruktury obowiązuje zakaz palenia.

§ 6

Najlepszą porą na podziwianie przyrody są godziny poranne. Aby umożliwić gościom odpowiednie przygotowanie na spotkanie z przyrodą wprowadziliśmy ciszę nocną obowiązującą od godziny 22:00 do godziny 07:00.

§ 7

Staramy się utrzymywać czystość zarówno w pokojach, jak i przy aneksie kuchennym. W korytarzu przy schodach udostępnione są przestronne szafki na obuwie. Kalosze, wodery oraz bardziej zabrudzone części garderoby, po wcześniejszym ich oczyszczeniu na zewnątrz, można zostawiać pod schodami na parterze. Aneks kuchenny oraz łazienki udostępnione są wszystkim gościom leśniczówki. Należy o tym pamiętać zachowując odpowiedni porządek zarówno w trakcie, jak i po korzystaniu z nich.

§ 8

Goście korzystający z udostępnionego sprzętu zobowiązani są używać go zgodnie z przeznaczeniem oraz pokryć koszty ewentualnych szkód powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania wyposażenia leśniczówki. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają ich rodzice bądź opiekunowie. Za zgubienie klucza do pokoju obowiązuje opłata w wysokości 50 zł.

§ 9

Pobyt ze zwierzętami możliwy jest tylko za zgodą gospodarzy. Goście, którzy otrzymali taką zgodę zobowiązani są do wyprowadzania zwierząt na uwięzi oraz do sprzątania po nich. Należy mieć w świadomości duże prawdopodobieństwo kontaktu zwierzęcia z przedstawicielami dzikiej przyrody oraz faktu odchowywania potomstwa przez dziką przyrodę nawet na terenie leśniczówki. Właściciel jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, jakie wyrządzi jego zwierzę. Nie odpowiadamy za szkody, jakie poniesie opiekun bądź jego zwierzę w przypadku bezpośredniego bądź pośredniego kontaktu z dziką przyrodą.

§ 10

Leśniczówka ma umożliwiać poznanie i kontakt z przyrodą. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do wyproszenia gości, którzy w sposób jaskrawy i niepodlegający dyskusji nie szanują przyrody, łamią przepisy obowiązującego prawa, zasady obowiązujące na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego lub postanowienia niniejszego regulaminu. W szczególności dotyczy to osób, których celem pobytu jest bezpośredni bądź pośredni udział w polowaniach lub imprezach mających na celu zabijanie rodzimej dzikiej przyrody lub propagowanie takich imprez bądź zachowań w jakiejkolwiek formie. We wszystkich wymienionych przypadkach koszt dalszego pobytu nie podlega zwrotowi.

Portal GPS | Galeria | Projekt AQC | Baza obserwacji | Kontakt

Copyright © Aquila 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.